Firefighter Stretcher Accident  - SmartEm / Pixabay
Ekonomika a finance Stavba a rekonstrukce

Co vše pojímá BOZP pro soukromé firmy

Každá soukromá společnost by měla maximálně dbát na bezpečné pracoviště a všeobecně na bezpečnost práce. Pokud tak nečiní, dostává se do rozporu s platnými zákony. Bezpečnost práce bývá označována jako BOZP a jedná se o souhrn opatření, která musí provést zaměstnavatel v souvislosti s aktuálně platnou legislativou, aby předešel případnému ohrožení lidského zdraví, k němuž může dojít v rámci pracovního procesu. BOZP se vztahuje v podstatě na jakoukoli soukromou společnost a také na státní subjekty. My se v následujících řádcích budeme soustředit na veškeré úkony, jež s BOZP souvisejí.

Základní povinnosti firem v souvislosti s BOZP

Firmy na bezpečnost práce musejí velmi důsledně dbát a povinností vyplývajících z BOZP. V první řadě je důležité mít zpracovanou veškerou dokumentaci spojenou s oblastí BOZP. Samozřejmostí musí být i pravidelné prověrky, jimiž daná firma prochází. Práce by měla být přímo kategorizována a v každé z kategorií musí být brána v potaz eliminace rizik. S tím souvisí i výpis rizik, který má každá soukromá společnost zpracován.

Přečtěte si:  Zahradní pergoly - nejen praktický prvek vaši zahrady

Proškolení zaměstnanců

Velmi důležité je především proškolení zaměstnanců konkrétní firmy. Každý příchozí nový zaměstnanec musí absolvovat nejen vstupní prohlídku u lékaře, ale také školení BOZP. V tom se dozví svá základní práva, možnosti a povinnosti týkající se této oblasti. Samotná bezpečnost práce musí být i u zaměstnance na prvním místě.

Nezbytnost hlášení pracovních úrazů

V rámci bezpečnosti práce je zapotřebí nejen vytvoření optimálního prostředí, ale také seznámení se s pracovně právními směrnicemi a v neposlední řadě i hlášení pracovních úrazů. Pokud se nějaký stane, musí být neprodleně nahlášen kompetentní osobě. Ta zpracuje záznam o úrazu, který pak bude sloužit pojišťovně jako podklad pro vyplacení škody.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *