Firefighter Stretcher Accident  - SmartEm / Pixabay
Ekonomika a finance Stavba a rekonstrukce

Co vše pojímá BOZP pro soukromé firmy

Každá soukromá společnost by měla maximálně dbát na bezpečné pracoviště a všeobecně na bezpečnost práce. Pokud tak nečiní, dostává se do rozporu s platnými zákony. Bezpečnost práce bývá označována jako BOZP a jedná se o souhrn opatření, která musí provést zaměstnavatel v souvislosti s aktuálně platnou legislativou, aby předešel případnému ohrožení lidského zdraví, k němuž může dojít v rámci pracovního […]