Nevyzvednutí zásilky

NEVYZVEDNUTÍ ZÁSILKY 

při nevyzvednutí zásilky formou dobírky účtujeme poštovné,balné a manipulační poplatek (smluvní pokuta) 150,- Kč. Pokutu lze uhradit na náš účet 35-8710470257/0100 variabilní symbol: číslo objednávky.

Náhrada škody dle občanské zákoníku ČR

Smlouva mezi e-shopem a zákazníkem vzniká už v okamžiku, kdy Vám zákazník zašle svou "objednávku". Obě strany jsou touto smlouvou pak vázány a zákazník je povinen si zboží převzít (neuplatní-li například 14 denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy). Pokud si zákazník zboží nepřevezme, ocitá se v prodlení věřitele a podle §522 obč.z. je povinen uhradit Vám náklady, které Vám vznikly (tedy poštovné apod.). Takto vzniklé náklady je možné samozřejmě vymáhat.

Nevyzvednutí zásilky formou dobírky

Pokud se nám zásilka odeslaná na dobírku vrátí jako nevyzvednutá, budeme požadovat úhradu vzniklých nákladů.(Občanský zákoník § 544-545, zákon č.40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek a smluvní pokutu ve výši 150,- Kč (Občanský zákoník č.89/2012) Upozorňujeme, že veškeré pohledávky budou vymáhány.

Pokud zákazník nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, pohledávka bude předána k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito komplikacemi s vymáháním pohledávky vznikají.

Lze se odvolat na 14 denní lhůtu?

Mnoho zákazníků si myslí, že nepřevzetím balíku využívají své spotřebitelské právo vrátit zboží do 14 dní bez udání důvodu. Tato zákonem daná lhůta se však začíná počítat teprve ode dne převzetí zboží. Nevyzvednutí balíku je proto ze zákazníkovy strany jednoznačným porušením uzavřené kupní smlouvy a obchodních podmínek, které zpravidla říkají, že „obchodník dodá“ a „zákazník převezme“.